Woordpakket 20 vierde leerjaar (herhaling) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:

* tweeklank ui
* doffe klinker in achtervoegsels -ig, -elijk en -elijks

WOORDPAKKET 20
We onthouden de volgende kapstokwoorden:
- de ui net als in uil
- de rustig(e) woorden
- de heerlijk(e) woorden

Ziehier het woordpakket:

besluit - gemeentehuis - kruiken - onweersbui - ruimte -
rusthuis - schuiven - uitgeput - uitgevonden - uitvoeren -
gelukkig - eeuwig - triestig - vijfentwintig - onmogelijk -
smakelijk - werkelijk - dagelijks - vreselijks - jarig -

1. Je krijgt een letter. Elke * staat voor een letter.
Noteer het woord uit het pakket dat er bij hoort drie keer.

* * * * l * * * * ----- - -
* * t * * * * * * * ----- - -
e * * * * * ----- - -
* * * * * * * * k * ----- - -
* * * * * n * * * * * * ----- - -
* * r * * * * * * ----- - -

2. Schrijf de woorden uit het pakket in de juiste groep.
Gebruik de volgorde zoals in het woordpakket.

Woorden net als uil:
- - - - -
- - - - -

Woorden net als rustig(e):
- - - - -

Woorden net als heerlijk(e):
- - - - -

3. Zoek alle werkwoorden uit het woordpakket en schrijf ze over.
Gebruik de volgorde van het woordpakket.

- - - - -

4. Zoek een synoniem en schrijf het op.

droevig -
plaats -
elke dag -
heel moe -
bejaardentehuis -