Kommagetallen tot op 0,001 / optellen en aftrekken tot op 0,001. (Kompas 4, 23hr)

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
1. Lees en los op.

Sam doet boodschappen. Hij koopt 0,250 kg varkensgehakt en 0,125 kg salami.
Die twee producten wegen samen kg.

's Avonds eten ze thuis 75 gram of 0,075 kg salami op.
Er blijft nog kg of g salami over.

2. Kijk goed naar de getallen en los op.

0,007 + 0,008 =
0,090 + 0,035 =
0,125 + 0,125 =
1 + 0,375 =

0,025 - 0,009 =
0,400 - 0,125 =
0,145 - 0,080 =
1 - 0,125 =

0,4 + 0,375 =
0,625 - 0,5 =
0,25 + 0,525 =
0,7 - 0,075 =

3. Los op. Tussenstappen zitten verborgen achter het ? Gebruik ze indien nodig.

0,325 + 0,09 =
1,025 - 0,625 =
1,5 + 0,525 =
1,865 - 0,435 =
0,995 + 0,625 =

3,851 - 1,251 =
1,950 + 1,075 =
1,4 - 0,298 =
1,75 + 0,255 =
2 - 0,065 =

4. Vul aan.

KHR4,23hr 4a.png
3,5 + 0,625 = dus - =

KHR4,23hr 4b.png
1,75 - 0,325 = want + =

KHR4,23hr 4c.png
1 - 0,012 = dus + =