Herhaling: getalbegrip tot 100000. (Kompas 4, 28gk) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
1. Schrijf de getallen.

achtduizend vierhonderd zeventien ---
dertienduizend vijfhonderd en zes ---
zevenendertigduizend tweeënnegentig ---
zestigduizend en vijftien ---
negenduizend achtenveertig ---

2. Schrijf de getallen met symbolen en daarna voluit.
Voorbeeld:
drieëndertigduizend driehonderd drieëndertig
3TD 3D 3H 3T 3E ----- 33333

vierentachtigduizend en achtenveertig
TD D H T E -----
achtenvijftigduizend vijhonderd
TD D H T E -----
2500 meer dan 40000
TD D H T E -----
2500 minder dan 100000
TD D H T E -----

3. Zet de juiste getallen waar ze horen. Denk aan getallenlijnen.

4995 - 4996 - 4997 - 4998 - - -
- - - - 70001 - 70002
89997 - 89998 - - -

4. Vul de rijtjes aan.

1250 - 2500 - 3750 - - -
10000 - 10750 - 11500 - - -
40000 - 48000 - 56000 - - -
100000 - 97000 - 94000 - - -
50000 - 47500 - 45000 - - -
70000 - 69750 - 69500 - - -

5. Vorm met de cijfers 5 en 1 en 4 en 9 en 2 vijf verschillende getallen.
Je mag elk cijfer slechts één keer gebruiken.
Elk cijfer moet één keer op de eerste plaats staan.
De getallen moeten steeds zo klein mogelijk zijn.
Voeg er dan het grootst mogelijke getal met deze vijf verschillende cijfers aan toe.
Orden de getallen van klein naar groot. Gebruik > of <.6. Orden de getallen van groot naar klein.
Gebruik > of <.
10101 - 1111 - 11001 - 10011 - 111007. Vul de waarde aan van de aangeduide cijfers.
Voorbeeld:
54321
5TD = 50000
4D = 4000
3H = 300
2T = 20
1E = 1

6974
6 =
9 =
4 =

10295
1 =
2 =
9 =

3333
3 =
3 =
3 =
3 =

8. Vul de splitsingen aan.

25000 is
8000 en
en 15000
12000 en

40000 is
25000 en
en 18000
13000 en

100000 is
25000 en
en 45000
68000 en

75000 is
25000 en en 25000
40000 en 15000 en
en 30000 en 23000

9. Vul aan met gehel getallen.

Het dubbel van 750 is .
250 minder dan 10000 is .
25000 komt net na .
Het drievoud van 350 is .
Tussen 19999 en 20001 ligt .
De helft van 25000 is .

45000 is 25000 meer dan .
95000 is 5000 minder dan .
Tussen 0 en -2 ligt .
35000 is meer dan 17000.
24000 is keer 6000.
1250 is de helft van .

10. Lees de tekst en vul naast de getallen de juiste letter in.
Kies uit: h (hoeveelheid) - v (verhouding) - c (code)
Afval sorteren op een feest, een wandeltocht ...?
Bij MIROM Roeselare kun je een container met vier afvaleilanden huren.
Per container kan er 4300 liter afval (= 70 afvalzakken) ingezameld worden.
Heb je interesse? Bel naar 051 260310 of surf naar www.mirom.be en klik op evenementen.

vier -
70 -
4300 -
051 260310 -