Volgorde van bewerkingen. (Kompas 5 week 23b) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
1. Los op.

4600 + 82400 =
53000 + (47000 + 39000) =
800000 - 73000 - 17000 =
350000 - 240000 - 35000 =
998 x 4 =
2 x (75000 x 5) =
60000 : 4 : 3 =
75000 : 3 : 100 =

2. Los op. Werk eerst de haakjes uit.

12,45 - (8,2 - 7,7) =
8,16 + 3,75 + 6,25 + 1,84 =
(7,5 + 2,5) x (2 - 0,624) =
(100 x 0,095) : (7980 - 7970) =

3. Los op. Is je uitkomst mogelijk?

48500 + 6500 - 15000 =
50 x 128 - 540000 : 100 =
60000 + 90000 : 30 =
15000 - 25 x 600 =

4. Los op. Controleer met de zakrekenmachine.

(24800 + 3200) : 1000 =
1000 x (15,2 - 9,8) =
4 x (6 : 4) x 25 =
300000 - (170000 - 90000) =

5. Lees en los op.

Vier vrienden betalen elk een vierde van de som van twee rekeningen van 984 euro en 1036 euro.
Hoeveel moet elke vriend betalen?
B: + =
B: : =
Antwoord: Elke vriend moet euro betalen.