Getalbegrip tot 100000. (Kompas 5 week 1a) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
1. Noteer de getallen.

- - -

2. Schrijf met symbolen en als getal.
Voorbeeld:
zeshonderd zesentwintig ----- 0HD 0TD 0D 6H 2T 6E ----- 626

zeshonderd ----- HD TD D H T E -----
vijfduizend ----- HD TD D H T E -----
de helft van honderdduizend ----- HD TD D H T E -----
twaalfduizend driehonderd ----- HD TD D H T E -----
negenenveertigduizend en vijftig ----- HD TD D H T E -----
achtduizend tweehonderd vijfenzeventig ----- HD TD D H T E -----

Geef de waarde van het eerste, het derde en het vijfde cijfer
93939
9 =
9 =
9 =

Geef de waarde van het tweede en het vierde cijfer
45454
5 =
5 =

3. Vul de getallenrijen aan.

600 - 700 - 800 - - - - -
996 - 997 - 998 - - - - -
8000 - 8500 - 9000 - - - -
0 - 10000 - 20000 - - - -
- - - - 84000 - 92000 - 100000
- 49998 - - 50000 - - 50002 -

4. Lees en vul de getallen in.
Orden daarna de getallen van groot naar klein. Gebruik > of <.

Het grootste getal van vier cijfers is .
Het kleinste getal van vier verschillende cijfers is .
Het grootste tiental kleiner dan vijfduizend is .
Het kleinste honderdtal groter dan vierduizend is .
Het duizendtal tussen 4985 en 5025 is .5. Vul aan met sprongen.

van 100: 1700 - 1800 - 1900 - - - - -
van 500: 8500 - 9000 - 9500 - - - - -
van 1000: 6250 - 7250 - 8250 - - - - -
van 5000: 37000 - 42000 - 47000 - - - - -
van 10000: 30000 - 40000 - 50000 - - - - -

6. Zoek het getalpatroon en zet het verder.

4000 - 4500 - 5500 - 6000 - 7000 - - -
80000 - 75000 - 72500 - 67500 - 65000 - - -

7. Rond af naar het dichtsbije honderdtal.

180 -----
449 -----
965 -----

8. Rond af naar het dichtsbije duizendtal.

1099 -----
4500 -----
9802 -----

9. Noteer alle even getallen uit de rij.
Respecteer de volgorde van de opgave.
Kies uit
1006 - 4285 - 7392 - 4500 - 10003 - 55555

- -

10. Lees en vul in.

In 2005 werden er in België 57289 meisjes en 60150 jongens geboren.
Er werden dus bijna 3000 meer dan geboren.

Indra haalt een pak groenten uit de diepvriezer en ziet dat de thermometer op -21 °C staat.
In de keuken is het 19 °C. Het temperatuurverschil is °C.