Vocabulaire contact 1b (vijfde leerjaar) © Johan Lagae

Sleep van rechts naar links.
ça va?gaat het?
comment ça va?hoe gaat het?
ça va (très) bienhet gaat (zeer) goed
au revoirtot ziens
à bientôttot gauw
à demaintot morgen
à ce soirtot vanavond
voilà ...daar heb je ... daar is/zijn
oui <--> nonja <--> neen