Woordpakket 'Het aanhalingsteken'a zesde leerjaar (basis) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Het aanhalingsteken passend gebruiken.
De andere leestekens passend gebruiken
DENK ERAAN:
Tussen de aanhalingstekens staat wat er effectief gezegd wordt door de perso(o)n(en).

1. Schijf volgende zinnen correct over.
Schenk vooral aandacht aan de aanhalingstekens en de andere leestekens.

BEGINAANHALING.
"In juni gaan we op avonturenklassen", zei de meester.

"Joepie!", riepen de leerlingen.

"Waar gaan we heen?", vroeg Toon.

Regels:
a. Een uitroepteken en een vraagteken schrijf je binnen de aanhaling.
a.
b. Je plaatst geen punt op het einde van een beginaanhaling.
b.
c. Na de beginaanhaling komt er altijd een komma.
c.

EINDAANHALING.
Jeroen zei:"Hopelijk is het mooi weer."

Julie vroeg:"Zullen we hiervoor een spaaractie op touw zetten?"

Meneer reageerde enthousiast:"Dat vind ik een goed idee!"

Regels:
a. Voor een eindaanhaling plaats je een dubbelpunt.
a.
b. De eindaanhaling begint met een hoofdletter.
b.
c. Alle leestekens (ook de punt) staan binnen de eindaanhaling.
c.

2. Schrijf de zinnen opnieuw en plaats leestekens en hoofdletters waar het moet.

verscheidene dieren zijn bezig met hun winterslaap
zei de natuurgids


de leerkracht zei tegen zijn leerlingen
ik heb de indruk dat sommigen aan hun winterslaap bezig zijn


waarom houden dieren een winterslaap
vroeg karel


ik weet alles van dieren
riep charlotte


hierop reageerde de leerkracht met het volgende
je mag volgende week een spreekbeurt houden over dieren en hun winterslaap


de natuurgids zei dat hij dit een mooi initiatief vond


3. Schrijf de tekst van de strip opnieuw, maar nu met leestekens en aanhalingstekens.

Hagar: weet je welke dag het is
Malla Eppie: hoe kan ik dat nu weten
Hagar: het is mijn huwelijksverjaardag
Hagar: als we hier wegraken, vertel je helga dan dat ik het nog wist
Hagar: ze zegt dat ik het altijd vergeet!
Hagar:
Malla Eppie:
Hagar:
Hagar:
Hagar: