Woordpakket 5 vierde leerjaar (basis) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:
* tweeklank ij
* doffe klinker in -ig en -ige
* doffe klinker in -elen, -enen en -eren

Ziehier het woordpakket:

bekijken - leeftijd - medelijden - ontwijken - ravijn -
strijd - tevoorschijn - wijk - giechelen - hersenen -
naderen - veranderen - aardig - lastig - ernstig -
geweldig - nodig - enige - reusachtige - sommige -

Kopieer eerste en vooral alle woorden, in dezelfde volgorde.
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

1. Schrijf deze woorden drie maal correct over:
giechelen ----- ----- -----
ravijn ----- ----- -----
reusachtige ----- ----- -----
hersenen ----- ----- -----
lastig ----- ----- -----

2. Rangschik de woorden met doffe klinker in -ig uit het woordpakket alfabetisch.
aardig - lastig - ernstig - geweldig - nodig - enige - reusachtige - sommige
- - - - - - -

3. Vul de woorden aan met -eren, -elen of -enen. Schrijf ze daarna voluit.
verand -----
hers -----
giech -----
nad -----

4. Zet de woorden in de juiste rij. Kies uit:
reusachtige - sommige - aardig - enige -
lastig - ernstig - geweldig - nodig -

zoals rustig: a - l - e - g - n -
zoals rustige: r - s - e -

5.Sommige letters van deze pakketwoorden zijn verdwenen.
Vul ze aan. Schrijf daarna het woord volledig
l**ft**d ----- lftd -----
w**k ----- wk -----
*ntw**k*n ----- ntwkn -----
str**d ----- strd -----
t*v**rsch**n ----- tvrschn -----
r*v**n ----- rvn -----