Woordpakket 4 vierde leerjaar (basis) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:
* tweeklanken ei en ij

Ziehier het woordpakket:

tegelijk, eigenlijk, eilanden, lijkbleek, onderwijs,
eindigt, geheimzinnige, spijtig, leiding, scheiden,
weinig, belangrijkste, bewijzen, eindelijk, paardrijden,
heilig, stokstijf, bereikt, tijdens, woestijn,

1. Schrijf de woorden eens gewoon over.
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,

2. Vul in het ei-lied en de ei-brief alle ei-woorden in.
Kies uit :
ei - ei - eitje - ei - zei - ei - eitjes - reis - trein - zei - meid -
plein - mei - geit - klei - eigen - wei - geheim - heide -
kleine - kei - zeil - Einde - reizen - kleinste - eiland -
afscheid - keizer - meisje - eigenaar - eieren - allebei -
keihard - paleis - geheime - allerlei - vriendinnetjes -
zeiden - reis - schoolreis - reis - eindje -


Ei-lied
Een zoals in begint met een !
Vandaag leg ik een , de kip
en ze legde een prachtexemplaar.
Ze keek ernaar en dacht: "'k Zag al vaak
zo'n , maar ik weet niet goed meer waar."
Ze nam haar rugzak en vertrok.
Ze zocht de wereld rond.
Elk woordje werd goed onderzocht
tot ze heel wat vond.
Ik ga op met de , de van het .
In zoekt een in haar .
Het is geen . Je vindt op de geen
, ook geen boot met een .
.

Ei-brief
Beste mama.
Ik wil naar het midden in de zee.
Ik moet dus van je nemen, maar m'n knuffels die gaan mee.
Teddy wordt er , en Witje, het ,
van een mooie villa met een zwembad weliswaar.
Ik geef ze , , ik koop ze op de markt.
Ze lusten ze niet zachtgekookt, maar enkel .

Ik bouw er een met een gang.
Ik speel er spelletjes en ik kleur er het behang.
Mijn vriendinnetjes : "Duurt zo'n niet wat lang?"
Nu ik erover nadenk, komt die toch nog wat te vroeg
want een van een dag vind ik al lang genoeg.
Ik denk dat ik deze een zal uitstellen.
Ik hoop dat je vanavond een verhaaltje zult vertellen.
Liefs,
Stoere Saar

3. Maak ei-woorden.

lehigi -----
hicsdene -----
igwnei -----
deleikijn -----

4. Schrijf de eiwoorden ondere elke woordenslang.

Toendekeizerkleinwasginghijgraagmetdetreinopreis.
----- ----- -----
Ophetpleinvertrokhijmeteentreinnaardesteilebergen.
----- -----
Hijatgraagaardbeienendronkgraagsoepmetgroentenenprei.
-----
Eindelijkeindigtdegeheimzinnigetochtdoordewoestijn.
----- -----
Tijdensdevakantiebereikthijeenmooiresultaatnalangpaardrijden.
bereikt

5. Vul aan: ei of ij.

W zitten been en vertellen gehmzinnige verhalen.
Mn zus neemt afschd van het lager onderws.
Sptig, we moeten steeds opnieuw bewzen dat we lding kunnen geven.
Die gehmzinnige landen spreken me wel aan.
Stokstf en lkbleek bleef h staan.

6. Rangschik de woorden alfabetisch.

heilig - bewijzen - scheiden - paardrijden - lijkbleek
- - - -

woestijn - geheimzinnige - eilanden - belangrijkste - leiding
- - - -

7. Vul een passend woord in in volgende zinnen. Kies uit: eindigt - belangrijkste.

Het verhaal met een 'happy end'.
Sommige mensen vinden hun uiterlijk het .