Woordpakket 3 vierde leerjaar (basis) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:
* doffe klinker in achtervoegsels -ig en -ige

Ziehier het woordpakket:

aandachtig, mistig, verdrietig, bezig, zenuwachtig,
moedig, droevig, ongelukkig, verkondig(en), grappig,
stevig, toevallig, gelukkige, vorige, hevige,
zonnige, onschuldige, prettige, rustige, haastig


1. Schrijf de woorden eens gewoon over.

, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , ,

2. Schrijf de woorden uit het pakket bij de passende rubriek.
Respecteer de volgorde van het pakket.

Woorden die eindigen op -ig:
, , , , , , , , (en), , , ,

Woorden die eindigen op -ige:
, , , , , ,

3. Vul aan met -ig of -ige, zodat het woord past in de zin.

last... ----- Tegen het einde van de avond wordt mijn kleine broertje .
moed... ----- Deze vrouw gedroeg zich na het ongeval erg .
mist... ----- We moeten voorzichtig rijden want het is .
haast... ----- Waarom ben jij altijd zo ?
pret... ----- Het verjaardagsfeestje was voor iedereen .
zon... ----- De zomer is prachtig; het is al weken .

4. Deze woorden hebben ook een vorm op -ige. Vul aan.

De jongen is ongelukkig. Het is een jongen.
Die morgen is het erg mistig. Het is een morgen.
Dat kind is echt aandachtig in de klas. Het is een leerling.