Woordpakket 2 vierde leerjaar (basis) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:
* vrije klinkers in open lettergreep, a, e, i, o, u
* verdubbeling van medeklinker na a, e, i, o en u
* gedekte klinker voor ch
* verkleinwoorden met -tje
* doffe klinker in woorden die eindigen op -elen, -eren en -enen

Ziehier de woorden van het pakket:
lentedag, jaagt, dankbaar, babbelen, aandacht,
betalen, spelletje, glimlach, rugzak, geweren,
bibberen, dochtertje, vliegveld, oktober, kanonnen,
kachel, leerling, sturen, knuffel, droeg,

ch of g?
Je schrijft meestal g.
Uitgezonderd: la, ku, pe, zi

cht of gt?
Na een korte klinker altijd cht.
Uitgezonderd: li (van liggen), le, ze

1. Vul in volgende zinnen een woord uit het pakket in.
Tijdens de dagtocht droeg ik een zware .
Het eerste vond ik het leukste.
Zelfs kindsoldaten dragen zware en gevaarlijke .
De peuter legde zijn handje op de hete gloeiende .

2. Schrijf de woorden alfabetisch.
jaagt - glimlach - droeg - aandacht - sturen
- - - -

3. Schrijf de woorden waarbij je moet verdubbelen in alfabetische volgorde.
bibberen - jaagt - glimlach - knuffel - babbelen - lentedag
- -

4. Vul de volgende woorden in de zinnen in. Pas op, de letters staan door elkaar.
nbetale - dvliegvel - hglimlac - espelletj - roktobe
Dat meisje had een mooie .
Op het vond de jongen een koffer met een vreemd .
In zijn bijna alle bladeren afgevallen.
Veel mensen met een bankkaart.

TVT4,2 6.png
Zoek op het bord vier woorden waar je moet verdubbelen. Werk van links naar rechts.
Schrijf ze in alfabetische volgorde.
- - -