Woordpakket 1 vierde leerjaar (basis) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:
* vrije klinker u
* tweeklanken ei en ij
* tweeklanken ou en au
* tweeklanken aai, ooi en oei
* tweeklanken ieuw en eeuw

Ziehier de woorden van het pakket:
eiland, verdwijnen, nieuws, klauw, meisje, lawaai,
bouwen, snauwde, reizen, moeite, schouder, duwt,
altijd, prooi, vrouwtje, schaduw, dikwijls,
schreeuwde, augustus, uw, sneeuwde

1. Schrijf deze woorden drie keer over.

vrouwtje ----- ----- -----
reizen ----- ----- -----
verdwijnen ----- ----- -----
moeite ----- ----- -----
schreeuwde ----- ----- -----

2. Schrijf de woorden bij de passende groep. Schrijf ze in alfabetische volgorde.
Kies uit:
eiland - verdwijnen - nieuws - klauw - meisje - lawaai -
bouwen - snauwde - moeite - schouder - duwt - altijd -
prooi - vrouwtje - schaduw - dikwijls - schreeuwde

TWEEKLANK EI / IJ: - - - -
TWEEKLANK AU / OU: - - - -
TWEEKLANK AAI / OOI / OEI: - -
TWEEKLANK EEUW / IEUW / UW: - - -

3. Vul deze woorden aan met aai, ooi of oei. Het zijn bestaande woorden.

Een kr is een zwarte vogel.
Ik ben uiteraard héél m.
Ik vaar met mijn zeilboot rond de b.
De boef werd door de politieagent gebd.
Ik houd echt niet van law.

4. Vul het juiste woord uit het woordpakket in.

Toen ik viel met mijn fiets, deed mijn pijn.
In is het meestal mooi weer.
Op dat wonen heel wat leuke dwergen.
De leeuw probeert zijn te benaderen zonder .

5. Vul deze woorden op een passende plaats in. Denk aan de betekenis van de zinnen.
Kies uit: eiland - verdwijnen - dikwijls - nieuws - reizen

Zeilers naar een .
In het spreekt men over diersoorten die .