Woordpakket 6 vierde leerjaar (basis) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:
* tweeklank ei
* d op het einde van een woord of een lettergreep
* g op het einde van een woord of een lettergreep
* ng op het einde van een woord
* ng niet op het einde van een woord

Ziehier de woorden van het pakket:
beiden, beroemd, kleedkamer, middageten, bemanning,
loog, gevangenis, bevolking, doodsbang, waarzegster,
geheimzinnig, boeiend, leider, rondlopen, parking,
ploeg, spannend, scheidsrechter, verbazing, veilig,

1. Schrijf deze woorden één keer correct over.
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,

TIP 1
ei of ij? Onthoud de ei-woorden!!! Alle andere woorden schrijf je met ij.
Bijvoorbeeld: bden, gehmzinnig, lder, schdsrechter, vlig

TIP 2
t of d? Verleng!!!
Bijvoorbeeld: beroem, boeien, spannen

TIP 3
g of ch? Meestal een g!!!
Bijvoorbeeld: loo, ploe ----- Uitgezonderd: een gulle la, een vervelend kuje

TIP 4
ng of nk? Verleng!!!
Bijvoorbeeld: geen voorbeelden in dit pakket

1. Vul de eindletter d of t aan. Denk aan tip 2.
Schrijf daarna de woorden nog eens volledig.
jeug -----
kleekamer -----
spannen -----
stou -----
beroem -----
visne -----
kran -----
boeien -----
ronlopen -----
bereik -----

2. Schrijf eerst de woorden over.
Zet daarna in het tweede 'gat' een JA of NEEN wanneer de verlengings al dan niet gebruikt kan worden.
beroemd ----- -----
verbazing ----- -----
rondlopen ----- -----
doodsbang ----- -----
kleedkamer ----- -----
braadoven ----- -----

3. Zet de lettergrepen in de juiste volgorde om een woord te maken.
Schrijf daarna het volledige woord.
zin - ge - nig - heim ----- - - - -----
ba - zin - ver ----- - - -----
ter - scheids - rech ----- - - -----
se - ling - plot ----- - - -----
e - mid - ten - dag ----- - - - -----
man - be - ning ----- - - -----
van - ge - nis - ge ----- - - - -----
vol - king - be ----- - - -----

4. Orden volgende woordenreeksen alfabetisch.
ploeg - eetkamer - beiden - veilig - kleedkamer
- - - -
waarzegster - verbazing - bemanning - loog - leider
- - - -

5. Ontcijfer het geheimschrift. de sleutel: a = 1, b = 2, c = 3 ...
2 - 5 - 13 - 1 - 14 - 14 - 9 - 14 - 7 =
19 - 16 - 1 - 14 - 14 - 5 - 14 - 4 =
12 - 15 - 15 - 7 =
16 - 1 - 18 - 11 - 9 - 14 - 7 =