Woordpakket 7 vierde leerjaar (basis) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:
* doffe klinker in -lijk en -lijke
* doffe klinker in -elijk en -elijke

Ziehier de woorden van het pakket:
eerlijk, gevaarlijke, dadelijk, afschuwelijke, heerlijk, lelijke,
duidelijk, belachelijke, natuurlijk, moeilijke, gemakkelijk,
mogelijke, vrolijk, oneerlijke, uiteindelijk, vreselijke,
waarschijnlijk, wonderlijke, vriendelijk, verschrikkelijke,

Schrijf de woorden over.
, , , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , ,

1. Schrijf de woorden uit het woordpakket in de passende reeks.
Gebruik de volgorde van het woordpakket.
-lijk
, , , , ,
-lijke
, , , , ,
-elijk
, , , , ,
-elijke
, , , , ,

2. Wat is het tegenovergestelde.
oneerlijk -----
mooie -----
onvriendelijk -----
gemakkelijke -

3. Schrijf deze pakketwoorden in de juiste reeks.
Doe het in alfabetische volgorde.
verschrikkelijke - natuurlijk - belachelijke - vrolijk - lelijke -
wonderlijke - afschuwelijke - dadelijk - waarschijnlijk - oneerlijke -
- lijk ----- - -
- lijke ----- - -
- elijk -----
- elijke ----- - -

4. Schrijf deze woorden met - (e)lijk en - (e)lijke in 3 keer de goede woordorde.
kjiledronaw ----- ----- -----
kjilelstraa ----- ----- -----
kjilesiuh ----- ----- -----
kjilesnemno ----- ----- -----
kjilegnab ----- ----- -----
kjilekams ----- ----- -----