Woordpakket 8 vierde leerjaar (basis) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:

* vrije klinkers a, e, i, o, u in open lettergreep van meerlettergrepige en samengestelde woorden

Ziehier de woorden van het pakket:
begrafenis - fantasie - normale - resultaten - staren -
betekende - enorme - geschreven - opgegeten - tevreden -
aangekomen - fototoestel - krokodil - meegenomen - veroveren -
amuseren - huwelijk - juwelen - publiek - supermarkt -

TVT4,8 verenkelen of verdubbelen.png

1. Schrijf deze woorden één keer over.
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

2. Schrijf na elk woord de lettergrepen die eindigen op een lange klank.
Vergeet het splitsingsteken niet!!!
Voorbeeld:
telefoneren ----- te- ----- le- -----fo- ----- ne-

betekende -----
amuseren ----- ----- -----
openmaken ----- -----
krokodil ----- -----
staren -----
kledingzaak -----
supermarkt -----
enorme -----
telefoontje ----- -----

3. Lees de woorden en de lettergreep die na het woord herhaald wordt.
Moest je in deze lettergreep verenkelen? Antwoord met ja of neen.
Voorbeeld:
betekende ----- te- ----- ja
supermarkt ----- per- ----- neen

fototoestel ------ to- -----
juwelel ----- ju- -----
opendeden ----- de- -----
aanwezig ----- aan- -----
veroveren ----- ver -----
aangekomen ----- ko- -----
normale ----- nor- -----
publiek ----- pu- -----
betekende ----- ken- -----
fantasie ----- fan- -----
temperatuur ----- pe -----
supergrote ----- su- -----

4. Schrijf de woorden bij de juiste soort. Kijk goed naar de etiketten.
Let op: sommige woorden passen in meer dan één groep.
Gebruik de volgorde van de opgegeven woorden!!!
begrafenis - juwelen - tevreden - staren - resultaten -
amuseren - krokodil - fantasie - afschuwelijke - kroketjes -
oliebollen - zetels - huwelijk - magere - geschreven

woorden met lange klank a
- - - - -
woorden met lange klank e
- - - - -
woorden met lange klank o
- -
woorden met lange klank u
- - -

5. Vul op elke lege plek een klinkerteken in, zodat er goede woorden komen te staan.

pggtn
pbl k
tvrdn
krkdl
klg
tvrdn
mdrn

6. Welke woorden staan hier?
Gebruik het geheimschrift: a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5, f = 6 ...

2 - 5 - 20 - 5 - 11 - 5 - 14 - 4 - 5 -----
19 - 20 - 1 - 18 - 5 - 14 -----
16 - 21 - 2 - 12 - 9 - 5 - 11 -----