Woordpakket 10 vierde leerjaar (basis) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:

* regel voor het schrijven van (meerlettergrepige) woorden met een open of gesloten lettergreep

WOORDPAKKET 10

avonturen - gezellig - overvallers - bestuderen - ondersteboven -
helaas - huppelde - pannenkoek - boterhammen - problemen -
krokodillen - spinnenwebben - datum - supergrote - krukken -
sterretjes - gaskamer - temperatuur - ontploffing - tenslotte -
TVT4,10 verenkelen of verdubbelen.png

1. Schrijf de woorden van woordpakket 10 correct over.

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

2. Volgende woorden zijn gesplitst in lettergrepen. Schrijf steeds de lettergrepen waarin je moet verdubbelen of verenkelen op de voorziene plaats. Vergeet niet er een splitsingsteken achter te plaatsen. Als je niet moet verdubbelen of verenkelen schrijf je een *
Voorbeeld:
ver - dub - be - lings - re - gel
verdubbelen: dub -
verenkelen: re -

ont - plof - fing
verdubbelen:
verenkelen:

he - laas
verdubbelen:
verenkelen:

groe - ne
verdubbelen:
verenkelen:

tem - pe - ra - tuur
verdubbelen:
verenkelen:

kleer - kast
verdubbelen:
verenkelen:

pro - ble - men
verdubbelen:
verenkelen:

bo - ter - ham - men
verdubbelen:
verenkelen:

ta - fel - poot
verdubbelen:
verenkelen:

hand - bal
verdubbelen:
verenkelen:

lucht - bal - lon
verdubbelen:
verenkelen:

ten - nis - veld
verdubbelen:
verenkelen:

van - da - len
verdubbelen:
verenkelen:

3. Schrijf het juist geschreven woord 3 keer over.

spinnenweben - spinenweben - spinnenwebben
- -

booterhammen - boterhamen - boterhammen
- -

sterretjes - steretjes - sterrettjes
- -

4. Hier staan vier vreemde woorden waarin telkens één pakketwoord verstopt zit.
Schrijf het pakketwoord telkens drie keer over.
Schrijf tenslotte het woord (één van de vier) op waar je de verdubbelingsregel moet toepassen.

moshelaasbenk - -
vogaskamerpol - -
oevmdatumche - -
tuntenslottekle - -
De verdubbelingsregel is van toepassing in