Woordpakket 9 vierde leerjaar (basis) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:

* gedekte klinkers a, e, i, o en u in gesloten lettergreep van meerlettergrepige en samengestelde woorden

WOORDPAKKET 9

aangevallen - gabbers - karretje - rapport - aanleggen -
bestemming - nachtmerrie - verstoppertje - binnenste - herinnerde -
verschillende - vriendinnen - geschrokken - gewonnen - stoffig -
dolgelukkig - raketten - mummie - ondertussen - sukkel -
TVT4,9 verenkelen of verdubbelen.png

1. Schrijf de woorden van het pakket één keer correct over.
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

2. Splits elk woord in lettergrepen.
Schrijf daarna de lettergrepen met een korte klank.
Tenslotte de lettergrepen met een lange klank.
Voorbeeld:
vogelverschrikker
vo - gel - ver - schrik - ker
lettergreep met een korte klank: schrik -
lettergreep met een lange klank: vo -

aanleggen
- -
lettergreep met een korte klank:
lettergreep met een lange klank:

avonturen
- - -
lettergreep met een korte klank:
lettergreep met een lange klank: - -

verschillende
- - -
lettergreep met een korte klank:
lettergreep met een lange klank:

sukkel
-
lettergreep met een korte klank:
lettergreep met een lange klank:

verstoppertje
- - -
lettergreep met een korte klank:
lettergreep met een lange klank:

oliebollen
- - -
lettergreep met een korte klank:
lettergreep met een lange klank:

akkers
-
lettergreep met een korte klank:
lettergreep met een lange klank:

supergrote
- - -
lettergreep met een korte klank:
lettergreep met een lange klank: -

karretje
- -
lettergreep met een korte klank:
lettergreep met een lange klank:

2. Lees aandachtig de volgende reeks woorden. Bij sommige woorden moet je verenkelen, bij andere woorden moet je verdubbelen. Schrijf alleen de woorden over waar je moet verdubbelen. Gebruik dezelfde volgorde als in de opgave.

vriendinnen - sukkel - telefoneren - mogelijke - vurige -
knuffelbeer - bovenaan - gabbers - robot - stoffig -
- - - - -

3. Kies uit de drie gegeven het woord met de juiste schrijfwijze en schrijf het op.

rapport - rarort - rappord -
rakketten - raketen - raketten -
mummi - mummie - mumie -

4. Maak met deze gegeven lettergrepen twaalf woorden waarbij je moet verdubbelen.
Schrijf de woorden alfabetisch. De beginletters zijn: b - b - b - g - k - h - k - k - k - p - r - t

bel - sen - kwal - ren - kom - nen - pad - gen - bek - fen - rap - ten - kat - per - hef - ken - big - den - ton - men - kar - len - gas - len

- - - - - -
- - - - - -