Woordpakket 15 vierde leerjaar (basis) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:

* doffe klinker in be-, ge- en ver-

WOORDPAKKET 15

Ziehier de woorden van het pakket:
begonnen - bedraagt - behulpzaam - besloten - bespeuren -
bewusteloos - gebeten - gebieden - gedachten - geheugen -
gelopen - geplaatst - geschiedenis - veranderde - vertrokken -
verdwenen - vervelend - vernietigen - verscheen - verschrikt -

1. Schrijf het woordpakket een keer over.

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

2. Vul aan met juiste woordstuk: be- ge- of ver-
Schrijf de woorden daarna nog eens over.

heugen -
speuren -
velend -
schrikt -
zonken -
woest -
keek -
schiedenis -
liefd -
geefs -

3. Vul de ontbrekende klinkers in, zodat het juiste woord gevormd wordt.
Schrijf het woord daarna nog eens over.

gbdn -
vrschn -
bsltn -
bwstls -
vrntgn -

4. Welk woord kun je vormen?

de - ver - der - an -----
nis - ge - te - beur -----
nen - ver - dwe -----
wo - be - gen -----
paal - de - be -----

5. Vul de zin aan met het juiste woord uit het woordpakket.

De van de Romeinen is heel interessant.
Iemand die graag mensen helpt is .
Hij heeft de marathon .
Waarom zijn jullie niet op tijd ?
In was hij al in Afrika.

6. Rangschik alle woorden met het voorvoegsel be- alfabetisch.
Doe hetzelfde met ver- en ge-.

be-:
- - - - -
ver-:
- - - - -
ge-
- - - - - -