Woordpakket 14 vierde leerjaar (basis) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:

* vrije klinker in gesloten lettergreep

WOORDPAKKET 14

alsmaar - doorstaan - kwartier - ontvoerders - bedroefd -
geesten - liefde - spreekbeurt - bekeek - gemaakt -
meteen - verwoest - bestuur - moordenaar - vooraleer -
daarnet - kampeerplaats - onderzoek - weerwolf - hoorn -

1. Schrijf de woorden van woordpakket 14 correct over.

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

2. Welke woorden kun je met deze letters maken?
Schrijf de woorden drie keer. De eerste keer krijg de eerste letter cadeau.

wervoest ----- v ----- -----
beekspreurt ----- s ----- -----
zoederonk ----- o ----- -----
temeen ----- m ----- -----
looraveer ----- v ----- -----
dreboefd ----- b ----- -----

3. Welke letters zitten achter de sterretjes?
Schrijf de woorden drie keer.

d**rst**n ----- ----- -----
m**rd*n**r ----- ----- -----
w**rw*lf ----- ----- -----
h**rn ----- ----- -----
d**rn*t ----- ----- -----
v**r*l**r ----- ----- -----

4. Welke woorden van het pakket horen bij de tekening.
Schrijf ze drie maal op in de goede volgorde.
TVT4,14 4.png

1 ----- ----- -----
2 ----- ----- -----
3 ----- ----- -----
4 ----- ----- -----

5. Vul in: gedekte klinker of vrije klinker.
Voorbeeld:
oe in bedroefd ----- vrije klinker
ie in frietpot ----- vrije klinker
o in frietpot ----- gedekte klinker

Doe ook zo voor volgende woorden.
ee in g**sten -----
i in w*skunde -----
u in wisk*nde -----
oo in d**rdat -----
a in doord*t -----
u in b*rcht -----
oo in m**rdenaar -----
aa in moorden**r -----
o in *nderzoek -----
oe in onderz**k -----
a in m*cht -----
ee in spr**kbeurt -----
eu in spreekb**rt -----
eu in sp**rneus -----
eu in speurn**s -----
oo in d**rstaan -----
aa in doorst**n -----
i in ger*tsel -----
e in l*ven -----
e in verv*len -----
ie in l**fde -----


Schrijf uit volgende vier zinnen alleen de woorden over waarin een vrije klinker voorkomt.
De directeur was heel kwaad op de ongemanierde kinderen.
Pesten is echt een heel slechte gewoonte.
De pijn die je bij de ander veroorzaakt is niet te schatten.
Gelukkig kreeg het slachtoffer steun van enkele dappere kinderen.

----- ----- -----
-----
----- -----
-----