Werkwoorden 7 vierde leerjaar (herhaling) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Leerinhoud:

* inoefening tegenwoordige tijd

1. Is het herhaalde woord een persoonsvorm? Antwoord met ja of neen.

De mensen roddelen over hun nieuwe buren. buren -----
Ik ken hem al vele jaren. ken -----
Onze juf schrijft graag in de schoolkrant. schrijft -----
Waarom werd hij altijd geplaagd? geplaagd -----

2. Staan de zinnen in de tegenwoordige of in de verleden tijd?
Vul in met t.t. of v.t.

Die man vond dat kind echt onbeleefd.
Wie komt ons afhalen?
Wanneer ging hij naar de dokter?
Ik wil niet lang blijven.

3. Vul de ontbrekende letters aan.
Vul daarna telkens ja of neen in na elke zin.
Voorbeeld:
Het paard heeft lange benen.
'paard' is een pv. zonder t achteraan: neen
'paard' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam): neen
'paard' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam + t): neen
'paard' is geen pv.: ja

Gebruik indien nodig het werkwoordschema.
TVT4,ww7 Hoe schrijf je werkwoorden.png

Morgen kom hij niet meer.
'kom...' is een pv. zonder t achteraan:
'kom...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam):
'kom...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam + t):
'kom...' is geen pv.:

Mijn oma heeft een spannend verhaal vertel.
'vertel...' is een pv. zonder t achteraan:
'vertel...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam):
'vertel...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam + t):
'vertel...' is geen pv.:

Die man bevrij dat dier zonder aarzelen.
'bevrij...' is een pv. zonder t achteraan:
'bevrij...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam):
'bevrij...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam + t):
'bevrij...' is geen pv.:

Hij wor met veel lawaai binnengebracht.
'wor...' is een pv. zonder t achteraan:
'wor...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam):
'wor...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam + t):
'wor...' is geen pv.:

Mijn vrien mag niet mee op reis.
'vrien...' is een pv. zonder t achteraan:
'vrien...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam):
'vrien...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam + t):
'vrien...' is geen pv.:

Hij heeft vroeger veel toneel gespeel.
'gespeel...' is een pv. zonder t achteraan:
'gespeel...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam):
'gespeel...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam + t):
'gespeel...' is geen pv.:

De oorzaak is onbeken.
'onbeken...' is een pv. zonder t achteraan:
'onbeken...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam):
'onbeken...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam + t):
'onbeken...' is geen pv.:

Wat beteken dat pictogram.
'beteken...' is een pv. zonder t achteraan:
'beteken...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam):
'beteken...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam + t):
'beteken...' is geen pv.:

Dat paar is gevlucht.
'paar...' is een pv. zonder t achteraan:
'paar...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam):
'paar...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam + t):
'paar...' is geen pv.:

Op bosklassen hebben we mooie momenten beleef.
'beleef...' is een pv. zonder t achteraan:
'beleef...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam):
'beleef...' is een pv. en ik hoor t achteraan (stam + t):
'beleef...' is geen pv.: