Bewerkingen - hoofdrekenen. (Kompas 4, 22hr) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
1. Los op (getallen tot 100000). Maak eventueel tussenstappen in je hoofd...

2900 + 460 =
44380 + 7050 =
21003 - 3005 =
100000 - 5200 =
9 x 45 =
400 x 20 =
54800 : 100 =
73 : 6 = rest

2. Los op (kommagetallen). Maak eventueel tussenstappen in je hoofd...

1,8 + 6,2 =
3,16 + 1,57 =
2,5 + 3,25 =
6 - 2,75 =
2,3 - 0,9 =
3,85 - 1,28 =

6 x 0,7 =
100 x 0,34 =
5 x 0,25 =
35 : 100 =
2,32 : 2 =
9,5 : 5 =

3.Lees, noteer de bewerking en los op.

Verminder drie tiende met drie honderdste. =
Zoek het achtvoud van vier tiende. =
Bereken een vierde van drie. =
De som van 1,7 en 5 en 0,35 is. =

4. Los op. Houd rekening met de haakjes.

11 x (280 + 350) = 11 x =
(24500 + 55500) : 1000 = : 1000 =

5. Kijk en los op.

KHR4,22hr 5a.png
7/8 - 4/8 = /

KHR4,22hr 5b.png
7/10 + 6/10 = / = en /

6. Los op. Vereenvoudig waar het kan.

8/9 - 2/9 = / = /
1 - 2/5 = /
5/9 + 2/9 + 4/9 = / = en /
2/7 + 5/7 =

7. Lees en los op.

Jolien koopt bij de bakker 8 broodjes van € 0,40.
Ze betaalt met € 5,00.
Vraag:
Hoeveel krijgt ze terug?
Bewerkingen:
x =
- =
Antwoord:
Ze krijgt € terug.