Natuurlijke en kommagetallen delen door 10 - 100 - 1000 - 10000 en door 5 - 50 - 25. (Kompas 5 week 19b2) © Johan Lagae

Vul de juiste oplossing in het 'venster' in.

Let goed op dat je correct typt.
De computer houdt ook rekening met spaties.
Gebruik als komma een echte komma.
Natuurlijke en kommagetallen delen door 10 - 100 - 1000 - 10000 en door 5 - 50 - 25. (Kompas 5 week 19b)

1. Los op.

200000 : 10000 =
95000 : 1000 =
150000 : 100 =
26000 : 10 =

135000 : 10000 =
8400 : 1000 =
695 : 100 =
9 : 10 =

45000 : 10000 =
60 : 1000 =
2,5 : 100 =
0,04 : 10 =

2. Los op.

4800 : 100 =
4800 : 50 =
4800 : 25 =

1720 : 100 =
1720 : 50 =
1720 : 25 =

8,6 : 100 =
8,6 : 50 =
8,6 : 25 =

3. Los op. De hint verbergt de gemakkelijkste tussenstappen...

960 : 50 =
270 : 25 =
830 : 5 : 2 =
650000 : 100 : 100 =
1520 : 25 : 4 =

4. Los op.

7000 : 10 =
680 : 10 =
85600 : 10 =

7000 : 10000 =
680 : 10000 =
85600 : 10000 =

7000 : 100 =
680 : 100 =
85600 : 100 =

7000 : 1000 =
680 : 1000 =
85600 : 1000 =

16 : 100 =
2,5 : 100 =
31,5 : 100 =

16 : 5 =
2,5 : 5 =
31,5 : 5 =

16 : 50 =
2,5 : 50 =
31,5 : 50 =

16 : 25 =
2,5 : 25 =
31,5 : 25 =

5. Even herhalen: vermenigvuldigen en delen.

100 x 28,45 =
37 : 50 =
5 x 0,045 =
410 : 25 =
1,05 : 10 =

10000 x 0,025 =
26,4 : 100 =
4 x 39,6 x 25 =
50 x 86,2 =
95800 : 1000 =